INGEBORG
VRIENDS

 

Art
ILLUSTRATION

Godinnen, meerminnen, superpowers

en kunst die kan helen.

 

Opgegroeid in het katholieke zuiden van het land heeft geloof altijd een rol gespeeld. Het werd je vaak gevraagd en als kind ondervroeg ik mezelf er ook op: geloof ik wel of niet? In god, engelen, hiernamaals, heksen of spiritualiteit. Gaandeweg viel ik van mijn geloof maar de oude verhalen bleven boeien en aantrekken. Dit zoeken én de liefde voor rituelen en religieuze bling-bling vind je terug in mijn werk. Ik verzamel en maak gebruik van symboliek uit alle soorten religies, mythes en windhoeken. Vervorm die naar mijn verhaal.

 

De fijne ervaring van zingeving, hoop en troost die je in religie of spiritualiteit kunt vinden kun je ook voelen bij kunst. Dát gevoel wil ik meegeven in mijn werk. Mijn ‘Huisaltaars’ borduren letterlijk voort op oude verhalen en rituelen. Zij zijn een manier om het op eigen wijze te doen. De ‘Huisaltaars' zijn zowel rustplek als medicijn bij momenten van twijfel, bij existentiële vragen. Doet het ertoe dat we hier zijn? Is alles toeval of is er meer tussen hemel en aarde? Je kunt een kaarsje bij de altaars branden; voor iemand die het nodig heeft of voor jezelf (wij katholieken branden voor elk wissewasje een kaarsje :)

Met ‘Mermaids’ ga ik nog een stapje verder. Mijn Meerminnen zijn compleet verzonnen godinnen. Ik onderzoek wat werkt voor mij, wat had gekund. En hoever ik daarin kan gaan. Het vrouwelijke is een leidend thema daarin. De vrouw als leven scheppende oerkracht, met intuïtie als haar Superpower en het grote ‘weten’ van de dingen. Ik ben een ongelovige kunstenaar die gelooft in kunst die kan helen, voor zowel de maker als de ontvanger.

 

Mijn werk was o.a. te zien in:

Kunsthal Rotterdam

Holland Art Fair

Stedelijk Museum Alkmaar

Temporary Art Center Eindhoven

Galerie de Kei Nuenen

Galerie Trends Helmond

Oude Kaarsenfabriek Helmond

H2O festival

Gemeentemuseum Helmond (solo)

Oude Postkantoor Groningen

Sesamstraat

In 2004 genomineerd voor de Grote Illustratorenprijs Hasselt en winnaar publieksprijs Brabantse Letteren in 2007.

Voor een uitgebreid CV kijk hier.

Growing up in the Catholic south of the country, faith has always played a role. We were often asked and as a child I also questioned myself: do I believe or not? In god, angels, afterlife, witches or spirituality. Gradually I fell from my faith but the old stories continued to fascinate and attract. This search and the love for rituals and religious bling-bling are reflected in my work. I collect and use symbolism from all kinds of religions, myths and corners of the world. Transform it to my story.

The pleasant experience of meaning, hope and comfort that you can find in religion or spirituality can also be felt in art. I want to give that feeling to my work. My 'Home Altars' literally embroider on old beliefs and rituals. They are a new way of doing that in their own way. The 'Home Altars' are both a resting place and a medicine for moments of doubt, for existential questions. Does it matter that we are here? Is everything a coincidence or is there more between heaven and earth? You can light a candle at the altar; for someone who needs it or for yourself (we Catholics burn a candle for every little thing :)

With 'Mermaids' I go one step further. My Mermaids are completely made up goddesses. I research what works for me, what could have been. And how far I can go in that. The feminine is a leading theme in it. The woman as life-creating primal force, with intuition as her Superpower and the great 'knowing' of things. I am an unbelieving artist who believes in art that can heal, for both the creator and the recipient.

Zondagse post!

Vind je het leuk om af en toe een update te ontvangen met vorderingen van mijn kunstprojecten?

Abonneer je dan hieronder op maandelijkse creatieve post.
Groet! Ingeborg

 

 

 

 

Would you like to receive an occasional update on the progress of my art projects?

Then subscribe for the monthly creative news post.