INGEBORG
VRIENDS

 

 

Art

Goddesses, mermaids and superpowers

 

(Dutch below)

As a human being and artist I'm always been fed by the unexplainable. Looking for the meaning of things all my work so far was an investigation into rituals and faith. Growing up in the Catholic south of the Netherlands, faith and religion played a big role. As a child I used to question myself: do I believe or not? In god, angels, afterlife. Gradually I fell from my faith but the old stories continued to fascinate and attract. This search and the love for rituals and religious bling-bling of the Catholic Church are reflected in my work. Transform it to my own story and taking advantage of the strong visual elements that heat our collective memory for thousands of years.

My 'Home Altars' literally embroider on old beliefs and rituals in a new way. They are both resting place and medicine for moments of doubt, for existential questions. Collecting and using symbolism from all kinds of religions, myths and corners of the world, I grab back to an age where everything was still selfmade, a world of spirits and gods, magic and nature.

With 'Mermaids' I go one step further. They are completely made up goddesses. I research what works for me, what could have been. And how far I can go in that. Women have traditionally been the guardian of tradition and rituals. The feminine in ‘Mermaids’ is a leading theme. The woman as life-creating primal force, with intuition as her Super Power and the great 'knowing' of things.

In my sculptures/assemblage art I use recycled wood, oil on canvas, metal, ceramic figures, sequins, seashells and embroidery.

 

Mijn werk was o.a. te zien in:

Kunsthal Rotterdam

Holland Art Fair

Stedelijk Museum Alkmaar

Temporary Art Center Eindhoven

Galerie de Kei Nuenen

Galerie Trends Helmond

Oude Kaarsenfabriek Helmond

H2O festival

Gemeentemuseum Helmond (solo)

Oude Postkantoor Groningen

Sesamstraat

In 2004 genomineerd voor de Grote Illustratorenprijs Hasselt en winnaar publieksprijs Brabantse Letteren in 2007.

Voor een uitgebreid CV kijk hier.

Godinnen, meerminnen, superpowers

 

Opgegroeid in het katholieke zuiden van het land heeft geloof altijd een rol gespeeld. Het werd je vaak gevraagd en als kind ondervroeg ik mezelf er ook op: geloof ik wel of niet? In god, engelen, hiernamaals. Gaandeweg viel ik van mijn geloof af maar de oude verhalen bleven boeien en aantrekken. Dit zoeken en de liefde voor rituelen en religieuze bling-bling vind je terug in mijn werk. Ik verzamel en maak gebruik van symboliek uit alle soorten religies, mythes en windhoeken. Vervorm die naar mijn verhaal.

De fijne ervaring van zingeving, hoop en troost die je in religie of spiritualiteit kunt vinden kun je ook voelen bij kunst. Dat gevoel wil ik meegeven. De ‘Home Altars’ borduren letterlijk voort op oude verhalen en rituelen. Ze zijn zowel rustplek als medicijn bij momenten van twijfel of bij existentiële vragen. Je kunt een kaarsje bij de altaars branden (wij katholieken branden voor elk wissewasje een kaarsje :)

De ‘Mermaids’ gaan een stapje verder. Het zijn compleet verzonnen godinnen. Ik onderzoek wat werkt voor mij, wat had gekund. En hoever ik daarin kan gaan. Het vrouwelijke is een leidend thema daarin. De vrouw als leven scheppende oerkracht, met intuïtie als haar Superpower en het grote ‘weten’ van de dingen.

Ik ben een ongelovige kunstenaar die gelooft in kunst die kan helen, voor zowel de maker als de ontvanger.

Zondagse post!

Vind je het leuk om af en toe een update te ontvangen met vorderingen van mijn kunstprojecten?

Abonneer je dan hieronder op maandelijkse creatieve post.
Groet! Ingeborg

 

 

 

 

Would you like to receive an occasional update on the progress of my art projects?

Then subscribe for the monthly creative news post.